Saturday, August 05, 2006

10 Sebab Doa Tidak Diperkenankan
Dari Syaqiq Al Balkhi berkata:

" Suatu hari Ibrahim Bin dham ( Abu Ishaq ) berjalan di pasar Basrah lalu dikelilingi oleh orang ramai dan mereka bertanya kepadanya:

" Ya Abu Ishaq, Allah berfirman:bermaksud( Mintalah olehmu sekalian kepada Ku nescaya aku kabulkan). Dan kami telah setahun berdoa tapi doa kami belum dikabulkan".

Ibrahim Bin Adham pun menjawab: " Bagaimana Allah hendak mengkabulkan doa kamu sedang hati kamu tertutup dengan 10 perkara:

1. Kamu telah mengetahui Allah tapi belum menunaikan haq-haqNya.
2. Kamu telah membaca al-Quran tetapi tidak melaksanakan tuntutannya.
3. Kamu telah mengetahui syaitan sebagai musuh tetapi kamu masih mentaatinya mengikut suruhannya
4. Kamu Mengatakan kamu umat nabi Muhammad S.A.W tetapi tidak mengerjakan sunnahnya.
5. Kamu mengatakan dirimu akan masuk syurga tetapi tidak mengerjakan apa-apa amalan yang akan membawamu ke syurga.
6. Kamu mengatakan dirimu selamat dari neraka tetapi ternyata kamu memasukkan dirimu kepadanya.
7. Kamu mengatakan mati adalah benar tetapi tidak nersiap-siap menghadapinya.
8. Kamu sibuk meneliti aib atau cacat teman-temanmu tetapi tidak pernah melihat aibmu sendiri.
9. Kamu telah makan dan merasakan nikmat tuhan tetapi tidak mahu bersyukur kepadanya.
10. Kamu telah menguburkan mayat-mayat rakanmu tetapi tidak mengambil pengajaran dari mereka".

TIADA HENTI

Meniti bilahan hari yang sentiasa mengejar....
Meniti bilahan waktu yang sentiasa berlari
Mengikut putarannya....
Meniti bilahan saat yang sentiasa beredar
Mengikut rentaknya....

Hari demi hari berlalu....
Waktu demi waktu berputar
Saat demi saat beredar
Hari, waktu dan saat tidak pernah
menunggu....
Jua tidak pernah berhenti dan sentiasa berganti

Namun manusia masih lupa
Lalai dan alpa dengan nikmat dunia
Yang di hadapan mata
Nikmat yang sementara....
Masih ada cintakan dunia
Terpalit di jiwa

Biarlah...biarlah ia beredar, biarlah ia berganti
Esok masih ada, umur masih panjang
Peluang ada lagi sebelum tiba hari penamat

al-widad